Distriktsveterinärerna får hård kritik för felsatsningar

Distriktsveterinärerna får hård kritik för felsatsningar

Distriktsveterinärerna svänger bort från sitt huvuduppdrag. Det menar Johan Wiklund, vd Evidensia Sverige och sektionsordförande i Svensk Djursjukvård och Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare. I en debattartikel i Västerbottens-kuriren den 11 november 2019 skriver de att det skattefinansierade företaget i allt större utsträckning ägnar sig åt affärsverksamhet på helt andra områden än att säkra djurhälsan mot lantbrukets djur, som är deras grunduppdrag. Att huvuduppdraget försummas är ett stort problem, skriver de.

Ett problem med detta, som Johan Wiklund och Lena-Liisa Tengblad trycker extra på är att Distriktsveterinärerna har blivit alltmer verksamma inom sällskapsdjur på orter där det redan finns fungerande alternativ.

”Lägg därtill att Distriktsveterinärerna lyder under Jordbruksverket, som alltså med ena handen driver affärsverksamhet med statligt stöd (skattepengar) och konkurrerar med privata alternativ, och som med andra handen samtidigt agerar tillsynsmyndighet för de privata veterinärkliniker och sjukhus som finns i Sverige”.

Även regeringen får kritik för att ha beviljat Distriktsveterinärerna 50 miljoner kronor extra för att täcka upp där privata alternativ saknas.

Dessa pengar, skriver Lena-Liisa Tengblad och Johan Wiklund, ”går till det statliga bolagets smådjursverksamhet, eftersom det endast är inom detta område som det finns privat verksamhet, inte till den verksamhet de egentligen ska hålla på med, och som är i så stort behov av ytterligare resurser”.

Enligt artikelförfattarna rörde totalt hälften av Distriktveterinärernas totalt 322 000 förrättningar under 2018 smådjur, alltså verksamhet som Distriktsveterinärerna, enligt uppdraget, bara ska ägna sig åt när inget annat alternativ finns.

”Det är extra problematiskt när den typen av agerande premieras med mer pengar. De pengarna skulle regeringen i stället satsat på att lösa roten till problemet i djursjukvården, både inom lantbruket och på smådjursklinikerna, nämligen bristen på veterinärer och djursjukskötare.”

Läs hela debattartikeln här.