Distriktsveterinärerna svarar på kritiken

Distriktsveterinärerna svarar på kritiken

Efter att Johan Wiklund, vd Evidensia Sverige och sektionsordförande i Svensk Djursjukvård och Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, kritiserade Distriktsveterinärernas verksamhet i en debattartikel i Västerbottens-kuriren den 11 november 2019 kom Peter Svensson, chef på Distriktsveterinärerna, med en replik. ”Vi erbjuder veterinärservice till alla djurslag där behovet finns”, skriver han och inleder:

”Distriktsveterinärernas roll har förändrats. I takt med den snabba utvecklingen av avancerad djursjukvård ökar kravet på avancerad vård dygnet runt. Men vi har en skyldighet att behandla alla djurslag.”

Peter Svensson skriver vidare:

”Distriktsveterinärerna ska på uppdrag av regeringen ge veterinär service till alla djurslag och under dygnets alla timmar. Vi ska fokusera på lantbrukets djur, men bedriver även hälso- och sjukvård för hästar och sällskapsdjur inom de områden där vi finns. I uppdraget ingår även att ansvara för smittbekämpning om en allvarlig sjukdom bryter ut, samt att genomföra gränskontroller på djur som reser in i Sverige från andra länder.

(…) Att staten på detta sätt garanterar veterinärvård är unikt. I de flesta andra EU-länder läggs ett stort ansvar på verksamma veterinärer att lösa även beredskapstjänstgöring. Vår beredskap dygnet runt bygger på att vi har personal med rätt engagemang, förutsättningar och kompetens för att hjälpa djur i nöd, oavsett djurslag, när de blir sjuka.

(…) Vår bas är och har alltid varit lantbrukets djur men den utgör en allt mindre del av verksamheten på grund av utvecklingen inom jordbrukssektorn. Vårt uppdrag ökar i omfattning geografiskt, då behoven av beredskap inom djursjukvården har ökat bland annat på grund av att privata veterinärer minskat sin tjänstgöring,

Djurskyddslagen anger inte hur snabbt ett djur ska ha veterinärvård och kräver inte heller att djur får avancerad veterinärvård. Detta gör dock ofta djurägare ändå av känslomässiga eller ekonomiska skäl.

Distriktsveterinärernas roll har förändrats. I stora delar av landet står vi helt ensamma framför allt på kvällar, helger och nätter, men även dagtid i områden där andra veterinärer väljer att avveckla sin verksamhet. Vi har en skyldighet att behandla alla djurslag. Vi behandlar till exempel många hästar på jourtid trots att det finns gott om hästveterinärer i flera området dagtid.

Jordbruksverket arbetar ständigt för ett gott djurskydd i Sverige. Men djurskyddet är allas ansvar. Vi tar gärna en dialog med branschföreträdare om hur ett gemensamt ansvarstagande kan bidra till utvecklingen av framtidens veterinära service. Den formar vi tillsammans!”

Läs hela debattinlägget på Västerbottens-Kurirens webbplats