Ny informations- och kommunikationsteknisk lösning på väg i arbetet mot sjukdomar och antibiotikaanvändning

Ny informations- och kommunikationsteknisk lösning på väg i arbetet mot sjukdomar och antibiotikaanvändning

Det är forskare vid SLU som utvecklar en informations- och kommunikationsteknisk lösning i arbetet mot sjukdomar och användning av antibiotika.

The Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance har beviljat stöd till ett samarbetsprojekt mellan SLU och partners i Kenya och Uganda. Projektet handlar om hantering av djursjukdomar och antimikrobiell användning av informations- och kommunikationsteknik för att kontrollera antimikobiell resistens (AMR) i Östra Afrika.

Läs mer om projektet på SLU: webb