Statsepizootolog och professor

Statsepizootolog och professor

Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll

Sista ansökningsdag: 2020-02-28

SÖK TJÄNSTEN

SVA är en riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet. SVA har till uppgift att utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket. Vid myndigheten ska det finnas en nationell expertgrupp för att upprätthålla sakkunskap om hur allvarliga sjukdomar uppträder och sprids.

Enligt SVA:s instruktion ska det finnas en statsepizootolog som är ansvarig för frågor som rör epizootiska och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur.

Arbetsuppgifter

Statsepizootologen verkar inom ramen för SVA:s samordning av verksamheten, främst inom nedanstående områden:

  • Bevakning av sjukdomsläget avseende epizootologiska och zoonotiska sjukdomar såväl inom som utom landet
  • Ansvar för epizootiberedskapen vid SVA och bistår Jordbruksverket med att säkerställa beredskapen inför utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar och zoonoser
  • Ansvar för SVA:s beredskapsplan, inklusive vaccinberedskap, vad gäller epizootiska sjukdomar
  • Ansvar för frågor rörande epizootisjukdomar samt svårartade sjukdomsutbrott där orsaken är oklar
  • Riskvärdering och beredning av smittskyddsfrågor
  • Rådgivning och fortbildning i smittskyddsfrågor
  • Forsknings- och utvecklingsarbete, främst inom området infektionsepidemiologi

Kvalifikationer, utbildning och kunskap

Behörig för anställning som statsepizootolog är den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna. Det krävs dessutom att sökande har legitimation som veterinär och beprövad erfarenhet i ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete. God kännedom om svensk djurhållning, förhållanden och lagstiftning är ett krav. Epizootologin definieras i detta sammanhang som vetenskapliga studier av de faktorer som påverkar förekomst, spridning och kontroll av epizootiska och andra allvarliga smittsamma sjukdomar och deras smittämnen i djurpopulationer.

Vetenskapliga anställningar vid SVA tillsätts efter vetenskaplig prövning och efter särskild prövning av lämplighet för arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personliga och andra egenskaper av betydelse, exempelvis god samarbetsförmåga och drivkraft. För att lyckas i din ledarroll behöver du vara trygg, ansvarstagande, ha god organisations- och initiativförmåga samt resultatorientering. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Vid anställning av professor vid SVA gäller att tillsättningen sker i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), enligt särskilda rutiner. Ett samrådsförfarande med Jordbruksverket tillämpas också vid anställning av statsepizootolog.

Vid tillsättningen, beroende på sökanden, kommer det särskilt att prövas om tjänsten även ska vara förenad med avdelningschefskap. Beslut om anställning som Statsepizootolog och professor fattas av regeringen, efter förslag från SVA.

Meriterande

Kunskap avseende infektionsepidemiologi och dess användande vid analys av epizootier är meriterande.

Ansökningsförfarande

Välkommen med dina ansökningshandlingar som ska inkludera CV, publikationslista, en kortfattad redogörelse för din vetenskapliga verksamhet samt kopia av de tio vetenskapliga publikationer som du tycker bäst representerar din forskning inom området och eventuellt ytterligare maximalt fem populärvetenskapliga artiklar som kan vara av intresse.

Snabbfakta om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Heltid
Referensnummer: 2020/3
Plats: Uppsala

Fackliga företrädare :

Carina Pettersson, ST 018 – 67 40 00
Magnus Thelander, SACO 018 – 67 40 00
Theres Andersson, Seko 018 – 67 40 00

Kontaktpersoner

Ann Lindberg Tf. generaldirektör, professor Statens veterinärmedicinska anstalt ann.lindberg@sva.se – 018-674210

Gunnel Siegfrid HR-chef Statens veterinärmedicinska anstalt gunnel.siegfrid@sva.se – 018-674225

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.

Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.

All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 

Länk till annons: https://www.svenskveterinartidning.se/?p=10158&preview=true