Första fyndet av tajgafästing i Jämtland

Första fyndet av tajgafästing i Jämtland

SVA har under de två senaste somrarna, med hjälp av allmänheten, samlat in fästingar från norra Sverige. I somras upptäcktes för första gången den så kallade tajgafästingen i Jämtlands län. Tajgafästingen misstänks bära på en farligare version av TBE-smittan, en virussjukdom som kan orsaka inflammation i hjärnan. Cirka 5 200 fästingar har skickats in och de flesta har suttit fast på hundar och katter. När 1 420 av fästingarna analyserades visade det sig att de bar på flera smittämnen. 24 procent bar på borrelia, 23 procent bar på rickettsia, 17 procent bar på anaplasma och 6 procent bar på babesia. Även ett fall av flyttfågelsfästingen Hyalomma marginatum hittades.