Svenska kråkfåglar bär ofta på campylobacter

Svenska kråkfåglar bär ofta på campylobacter

I en nypublicerad artikel konstaterar forskare vid SVA och SLU att 82 procent av undersökta kråkfåglar från Sverige bar på campylobacter. Kråkfåglarnas bakteriestammar var närbesläktade med stammar som tidigare hittats bland både höns och magsjuka människor. Men kråkfåglarna bar inte på de typer som orsakat de senaste årens stora utbrott av campylobacterinfektion hos människor i Sverige och är därför sannolikt en begränsad smittkälla. Enstaka fåglar som undersöktes i studien bar även på magsjukebakterien yersinia eller antibiotikaresistenta ESBL-producerande enterobakterier, men varken salmonella eller ehec hittades.

I studien har forskarna undersökt kråkfåglar (kaja, kråka, råka och skata) eftersom de är allätare och söker sig till både människor och djurproduktion i jakt på mat.