Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras

Distriktsveterinärernas uppdrag behöver moderniseras

Jordbruksverket vill att regeringen utreder hur det statliga veterinära uppdraget ska se ut, detta eftersom marknaden för veterinära tjänster har förändrats mycket de senaste tio åren.

I en skrivelse till regeringen ber Jordbruksverket att det utreds om deras veterinära uppdrag ska gälla hela landet eller fortsätta att vara avgränsat. Det är också viktigt att titta på begränsningarna i omfattning och med vilken utrustning veterinärvården ska bedrivas, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

– Vi har ansvar både för ett gott djurskydd och ett gott smittskydd men marknaden ser annorlunda ut idag jämfört med när uppdraget formulerades. För att vi ska kunna ta ansvar och uppfylla vårt uppdrag behöver det formuleras så att det stämmer med hur samhället och marknaden ser ut, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Han menar också att det är viktigt att det finns rätt förutsättningar för både den privata och statliga veterinära verksamheten så att de tillsammans ska kunna ta ett ansvar för en god djurhälsa och ett gott djurskydd.

Det är inte bara antalet mjölkkobesättningar som har minskat under de senaste tio åren och med dem behovet av veterinärvård för sektorn. Jordbruksverket pekar på ytterligare fyra punkter som har hänt sedan 2009 då dagens uppdrag formulerades:

  • Veterinärmarknaden har vuxit framför allt på sällskapsdjursidan.
  • Riskkapitalbranschen har byggt upp två stora kedjor inom djursjukvården.
  • Distriktsveterinärerna tar ett allt större ansvar för beredskapen i hela landet.
  • Förändringarna påverkar också arbetsmiljön genom långa resor till kunder under beredskapstid.

– Vi har gjort bra och viktiga förändringar inom ramen för våra möjligheter, men det räcker inte längre, säger Håkan Henrikson.