SLU går över till studier från hemmet

SLU går över till studier från hemmet

Foto: Adobe Stock

Från och med den 18 mars förväntar sig regeringen att alla lärosäten följer deras nya rekommendation att alla studenter ska sköta sina studier hemifrån och inte i lärosätenas lokaler. Studenterna får behålla beslutade studiemedel och beslutet omfattar enbart omställning till undervisning och examination på distans. Verksamheterna ska med andra ord i övrigt fortsätta som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

För SLU:s del har många lärare, programstudierektorer, programnämnder och stödverksamhet redan påbörjat arbetet med övergång till distansstudier och kommer nu i skarpt läge.
”Vi behöver hjälpas åt med fokus på våra studenter, och det behövs prioriteringar och kreativa samt lokala lösningar i detta exceptionella läge, både från oss anställda och våra studenter”, skriver SLU:s rektor Mia Knutson Wedel på SLU:s webbplats.

Hon understryker att distansundervisning i kan betyda litteraturstudier och hemuppgifter lika väl som direktsända föreläsningar. Vidare kommer salstentamen att ersättas av hemtentor.

Enligt Mattias Johansson, ordförande Veterinärmedicinska Föreningen 2020, blev många studenter förvirrade och stressade när detta besked kom. Tankar om hur och när skolan skulle återgå till det normala poppade, samtidigt som mångas sommarjobb står på spel ifall de ej får studera klart terminen.

– Vi som kår har direkt gått ut med information om hur vi arbetar för att vara med och lösa den här situationen. Vi sitter fortfarande kvar på alla våra instanser med SLU och delger studenternas perspektiv. Utöver detta så har vi en röst i krisledningsgruppen genom SLU:s samlade studentkårers ordförande, och därigenom har vi fått uppdateringar om situationen dagligen. Vi försöker samla alla tankar hos våra studenter och ge klarhet i vad besluten universitetet tar har för påverkan för deras vardag, skriver han i en kommentar till Svensk Veterinärtidning och fortsätter:

– Vi har som kår fullt förtroende för det arbete SLU gör för att lösa denna situation och varje student vet om detta, men då situationen är som den är och nya händelseutvecklingar sker hela tiden så kommer en oro alltid finnas då det just nu är vårt jobb att studera, och om den möjligheten försvinner så vet många i nuläget ej vad de ska göra den närmsta framtiden.

Mattias Johansson skriver vidare att situationen har ändrats relativt drastiskt sedan rektorn har kommit med besked om att utbildningarna för vet 5 och DSS 3 kommer få fortgå denna termin då dessa räknas som samhällskritiska.
– Detta har lättat på stämningen för de flesta i nuläget men för våra andra klasser så ligger det fortfarande ett orosmoln medan vi väntar på besked vad som kommer att gälla för dem.​