Avsteg från K112

Avsteg från K112

Foto: Adobe Stock

Nu har ett samarbete över vårdgivargränserna mellan olika aktörer inom djursjukvården påbörjats för att skapa en hygienplan i förhoppningen att Jordbruksverket därmed ska godkänna avsteg från K112.

Tanken är att den nya hygienplanen ska vara tillfällig och endast gälla under den tid det råder brist på hygienartiklar. K112 är Jordbruksverkets ”Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP”.