Korttidsarbete underlättar under coronakrisen

Korttidsarbete underlättar under coronakrisen

Foto: Adobe Stock

Förra veckan tecknade Naturvetarna i samverkan med SVF avtal om korttidsarbete med Gröna arbetsgivare på två avtalsområden: Djursjukvård och Hushållningssällskap och Husdjursföreningar. Syftet med dessa centrala avtal är att öppna upp möjligheten för företag att sluta lokala avtal om korttidsarbete.

Bestämmelserna om korttidsarbete föreslås formellt träda i kraft den 7 april 2020, men tillämpas redan från den 16 mars och gäller under hela 2020.