Sök anslag från Agrias forskningsfond

Sök anslag från Agrias forskningsfond

Agrias och Svenska Kennelklubbens (SKK) gemensamma forskningsfond stödjer årligen olika forskningsprojekt inom veterinärmedicin. Syftet är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi, men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och på så sätt kunna förbättra avelsarbete, djurhälsa och djurhållning.

Medel kan ansökas av forskare, veterinär eller en person som bedriver forskning kring sällskapsdjur. Sökanden bör helst vara anknuten till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer, till exempel djursjukhus.

Läs mer här.