Bristen på veterinärer oroar

Bristen på veterinärer oroar

För hästnäringen och animalieproduktionen är den bristande tillgängligheten till veterinärer i flera regioner ett växande problem. Den specialvård som många hästägare och hästföretagare är i behov av saknas i många delar av landet eftersom flera större kliniker har lagt ner sin verksamhet. Det skriver LRF på som webbplats.

Att privata aktörer inte alltid har möjlighet att erbjuda vård under kvällar, nätter och helger gör det mycket svårt för distriktsveterinärerna, menar Paulina Lingers från Växa Sverige. De måste då enbart in under kvällar och nätter eftersom kunderna väljer sina redan etablerade kontakter hos de privata aktörerna under dagarna. I just Kalmarregionen har man löst detta med ett beredskapsschema mellan privata aktörer och Distriktsveterinärerna fram till i början av augusti. Efter det kommer Jordbruksverket återigen ta upp diskussionen med privata aktörer för att lösa problemet på längre sikt.

LRF Sydosts regionstyrelse biföll också den motion som inkom till regionstämman i just veterinärfrågan, den kommer alltså att behandlas på riksförbundsstämman i höst. Motionen yrkar bland annat att LRF ska intensifiera sina kontakter med Näringsdepartementet och Jordbruksverket och jobba för att SLU långsiktigt ska säkerställa att ett tillräckligt antal veterinärer med produktionsdjurskompetens utexamineras, skriver LRF.