Den globala köttindustrin och livsmedelsförsörjningen hårt drabbad av covid-19

Den globala köttindustrin och livsmedelsförsörjningen hårt drabbad av covid-19

Slakterier och styckningsanläggningar är, enligt FVE, “hotspots” för covid-19 och USA är det hittills hårdast drabbade landet. Med endast cirka 50 slakterier som står för 98 procent av landets sammanlagda slakt och köttbearbetning blir effekterna enorma när bara ett av dem tvingas att stänga.

I South Dakota avslöjade tester att slakterimedarbetarna stod för nästan hälften av coronavirusfallen i staden där slakteriet är beläget med omnejd. Vissa andra slakterier i USA har stängt på grund av covid-19-infektioner.

Även i Europa ser vi utbrott i slakterier. På Nordirland har ett slakteri uppmanats att stänga av de anställda efter att en av dem avlidit till följderna av en covid-19-infektion. I Tyskland har man funnit höga infektionstal i flera slakterier, av vilka några har fått stängas. I ett tyskt slakteri testade till exempel cirka 200 arbetare positiva för covid-19. Liknande utbrott ses i Spanien och Portugal.

Livsmedelskedjan är beroende av slakterier och köttförädlingsanläggningar, om de inte fungerar leder det till överfulla gårdar, djur som tvingas flyttas eller avlivas och brist på kött. FVE varnar för att detta håller på att hända i USA och att det även börjar hända i Europa. Problemet, menar de, kräver akuta åtgärder för att öka arbetarnas säkerhet: framförallt tester av personal samt bättre utbildning och levnadsvillkor för de anställda som ofta är utländska gästarbetare.