Regler för trubbnosar i Nederländerna

Regler för trubbnosar i Nederländerna

Under 2019 infördes omfattande regler för avel med tolv trubbnosiga hundraser i Nederländerna. Inför avel ska hundarna undersökas utan anmärkning utifrån sex olika kriterier. Nu står det klart att reglerna inte kommer att lättas nämnvärt, skriver Svenska Kennelklubben, SKK, på sin webbplats.

Våren 2019 släpptes en rapport om avel med brackycefala hundar beställd av myndigheterna i Nederländerna. Rapporten slår fast att aveln måste förändras. Denna förändring ska ske genom att alla avelsdjur måste genomgå en undersökning inför avel som visar att de inte fått anmärkningar på sex olika kriterier kopplade till exteriöra överdrifter och/eller andningsproblem.

Undersökningen omfattar sex olika kriterier: förekomst av andningsljud, näsborrarnas utformning, noslängd, förekomst och utformning av nosveck, ögats placering i ögonhålan och förmågan att helt sluta ögonlocken. Det mest omdiskuterade kriteriet rör noslängd.

De tolv raserna som omfattas av regelverket i Nederländerna är affenpinscher, bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg, griffon belge, griffon bruxellois, japanese chin, king charles spaniel, mops, pekingese och petit brabançon och shih tzu.

Rapporten rör endast avel som bedrivs i Nederländerna, det är alltså fortsatt tillåtet att importera hundar som inte uppfyller kraven för avel samt att visa dessa på utställning.

Sedan länge arbetar SKK mycket aktivt för att förbättra hälsoläget för de aktuella hundraserna och därmed undvika en situation liknande den vi nu ser i Nederländerna. Ett stort antal åtgärder har vidtagits, bland annat finns ett hälsoprogram för de fyra trubbnosiga hundraserna bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops.

 Enligt SKK är det nu viktigt att verkligen påverka aveln och kunna visa på positiva effekter av vidtagna åtgärder. Ansvaret för det delas av såväl organisationen centralt som av rasklubbar, avelsfunktionärer och exteriördomare. Ytterst vilar ansvaret på uppfödare av dessa raser. De behöver nu ett starkt stöd för att klara av en omställning för att undvika myndighetsingripande också i vårt land.