Låg förekomst av antikroppar mot salmonella på Gotland

Låg förekomst av antikroppar mot salmonella på Gotland

Under hösten 2019 genomförde SVA, med stöd av Jordbruksverket, en anonym nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Mjölkprov från samtliga landets mjölkkobesättningar visade på generellt låg förekomst av salmonella, med två undantag: Gotland och Öland. Det gotländska resultatet överraskade då andelen positiva tankmjölksprover ökat från 5,5 procent 2013 till 21,6 procent 2019. Men när en uppföljande undersökning gjordes i dessa regioner nu under våren är resultatet från Gotland lågt: i endast 3 procent av mjölkbesättningarna kunde antikroppar mot salmonella påvisas.