Ny rapport om antibiotikaanvändning i djurproduktion

Ny rapport om antibiotikaanvändning i djurproduktion

SLU Framtidens djur, natur och hälsa har publicerat en rapport som sammanfattar det svenska arbetet för att uppnå ansvarsfull användning av antibiotika till djur liksom viktiga framgångsfaktorer och erhållna lärdomar.

Trots att Sverige och svensk veterinärmedicin ofta ses som föregångare när det gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning och god djurhälsa råder samtidigt stor okunskap om hur detta utvecklats och vilket arbete som ligger bakom.

– Det förekommer missuppfattningar som att vi har så få djur, så gles djurpopulation och så kallt klimat att inga sjukdomar sprids, eller att vi inte behandlar våra sjuka djur, berättar Susanna Sternberg Lewerin, en av författarna till rapporten.

Johanna Grundin, en av författarna till rapporten, säger att rapporten kan fungera som stöd när svenska forskare går in i internationella projekt om antibiotikaanvändning och förebyggande djurhälsoarbete.

“Ladda ner och läs hela rapporten: “The Swedish experience” – a summary of the Swedish efforts towards a low and prudent use of antibiotics in animal production