Katter smittade varandra med corona

Katter smittade varandra med corona

Enligt studier gjorda i Kina och USA kan katter sprida vidare coronaviruset till andra katter. Den senaste studien visar att katter sprider vidare viruspartiklarna på samma sätt som människor.

I den amerikanska studien som genomförts bland annat av University of Wisconsin School of Veterinary Medicine placerades infekterade katter tillsammans med katter som inte bar på viruset. Efter en dag hade två av katterna blivit smittade och efter ytterligare två dagar testade alla katter positivt. Ingen av de sex katterna i experimentet blev sjuka och uppvisade symtom och efter sex dagar var alla virusfria.

Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog, säger till Göteborgs-Posten att det gör att man också kan anta att katterna kan sprida smittan vidare till människor under vissa omständigheter. Han menar ändå att det i nuläget inte finns någon anledning att oroa sig över att bli smittad av sin katt. SVA har i dagsläget inga särskilda rekommendationer till hur smittade djurägare ska förhålla sig till sina husdjur för att skydda dessa från eventuell smitta.