Land Lantbruks Lena Johansson svarar på kritik från Uppdrag granskning

Land Lantbruks Lena Johansson svarar på kritik från Uppdrag granskning

I sin ledare med rubriken ”Jag ser en annan bild av svensk djurhållning” kritiserar Lena Johansson, Land lantbruks politisk chefredaktör, Uppdrag granskning.

Genom att använda sig av djurrättsaktivisternas smygfilmer, menar hon, rättfärdigar Uppdrag granskning också deras metoder. “Men aktivisternas mål stannar inte vid att djuren vårdas väl, de vill att all djurhållning ska upphöra”, skriver hon.

I ledaren framför hon att “kontroller och eventuella sanktioner ska skötas av myndigheter, inte av självutnämnda amatörkontrollanter”. Hon medger vidare att handläggningen av ärendet på den utpekade Arlagården säkerligen snabbades på av programmet, men att det varken var Uppdrag granskning eller djurrättsaktivisterna som avslöjade missförhållandena. “Det pågick redan en utredning och både myndigheter och LRF:s omsorgsgrupp var i kontakt med djurägaren.”

Lena Johansson uttrycker det självklara i nolltolerans mot vanvård av djur men att av de 210 fall som Uppdrag granskning hänvisar till just är förelägganden vilket inte är synonymt med vanvård.

Läs hela ledaren här.

 

Foto: Peder Wahlberg