Førstelektor innen smådyrsykdommer – kirurgi

Førstelektor innen smådyrsykdommer – kirurgi

Om stillingen

Ved Institutt for SportFaMed, Seksjon for smådyrmedisin ved   Veterinærhøgskolen, er det ledig stilling som førstelektor innen smådyrsykdommer – kirurgi.

Stillingen er en fast 100% stilling som er tilknyttet kirurgisk enhet ved Dyresykehuset – smådyr.Som førstelektor vil den som ansettes primært delta i daglig klinikkaktivitet samt være ansvarlig for klinisk undervisning av studenter og veiledning av andre veterinærer. Ved kirurgisk enhet utføres utredninger og operasjoner av pasienter i et bredt spekter av kirurgifaget, og som henvisningsklinikk mottar vi mange interessante og utfordrende kasus.

På det nye dyresykehuset på Ås, vil vi også få avansert, moderne utstyr og store, flotte lokaler som gjør det mulig med optimal behandling av pasientene, utvikling av egen kompetanse og bedre undervisningsmuligheter.

På kirurgisk enhet er man del av et stort fagmiljø. Vi samarbeider tett med andre fagpersoner innenfor anestesi, radiologi, nevrologi, indremedisin, klinisk patologi og rehabilitering. Vi er involvert i ulike forskningsprosjekter og er opptatt av å holde oss faglig oppdatert. Vi avholder derfor ukentlige journal clubs hvor vi går gjennom nyere forskning innen smådyrkirurgi. I tillegg finnes muligheter for å delta i en rekke andre spesialistfora ved dyresykehuset.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid ved kirurgisk enhet. Utredning og operasjon av kirurgiske pasienter, primært hund og katt.
 • Klinisk undervisning av studenter samt veiledning av andre ansatte veterinærer.
 • Mulighet for å delta i forskningsprosjekter.
 • Noe administrativt arbeid må påregnes.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav, det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunktet.
 • Dokumenterbar bred klinisk kompetanse innen kirurgi smådyr på høyt nivå.
 • Internasjonal spesialistgrad i smådyrkirurgi (ECVS/ACVS).
 • Pedagogisk kompetanse*

Det er ønskelig med:

 • Forskningserfaring.
 • Undervisningserfaring på universitetsnivå.

Følgende erfaring og kunnskap vektlegges:

 • Høy motivasjon for klinisk arbeid.
 • Høy motivasjon for undervisning og veiledning.
 • Interesse for forskning.
 • God samarbeids- og formidlingsevne.
 • En positiv og løsningsorientert innstilling.

Det kreves følgende språklige kunnskaper:

 • Gode engelskkunnskaper.
 • Godt skandinavisk muntlig og skriftlig språk, men for spesielt kvalifiserte kandidater er det tilstrekkelig med gode engelskkunnskaper.
 • Det forventes at man tilegner seg norskkunnskaper innen 2 år etter tiltredelse.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;

 • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
 • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
 • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

NMBUs retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Stillingen innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25 (ltr. 51-71) (NOK 456.400 – 655.400)

Dersom ingen søkere blir bedømt til å ha førstelektorkompetanse kan stillingen gjøres om til en 3-årig stilling som universitetslektor. Stillingen vil deretter bli utlyst pånytt.

Den som ansettes vil delta i en kirurgisk beredskapsvakt som godtgjøres etter en egen avtale.

Nærmere opplysninger ved enhetsleder Anne Marie Breen, annemarie.breen@nmbu.no, tlf: +47 (67232381) eller seksjonsleder Ellen Skancke, ellen.skancke@nmbu.no

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra sakkyndig komite vil bli sendt til alle søkere.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.08.2020

Søker vedlegger CV og relevante vitnemål/attester.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/02050 til NMBU, Veterinærhøgskolen, Institutt for SportFaMed, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 10.08.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/188519/foerstelektor-innen-smaadyrsykdommer-kirurgi