SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

SLU-forskning kring sällskapsdjur får bidrag

Foto: Adobe Stock

Nu är det beslutat vilka forskare som erhåller medel från Sällskapsdjurens forskningsfond, Ingeborg Ögrens Fond och Maj Johnsons fond, tre fonder som alla bidrar till forskning om våra sällskapsdjur.

  • Stiftelsen Sällskapsdjurens forskningsfond tilldelar Carl Ekstrand, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), SLU 100 000 kr. Medlen skall användas i projektet Framtidens behandling av urinvägsinfektioner hos hund. Syftet med studien är att undersöka exponeringen av nitrofurantoin som har god effekt mot E-coli, i hundurin, för att ge ett gott behandlingsresultat och lägre antibiotikaresistensutveckling.
  • Ingeborg Ögrens fond tilldelar Maria Dimopoulou, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV), SLU forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet Morbiditity and mortality of upper airway related diseases in a population of insured brachycephalic breeds in Sweden. Målet är att undersöka dödlighet kopplad till övre luftvägssjukdomar i en population av försäkrade svenska hundar mellan åren 2011–2016, och att jämföra resultaten mellan brakycefala och övriga hundraser registrerade i samma försäkringsbolag.
  • Tomas Bergström, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), SLU erhåller forskningsbidrag med 100 000 kr att användas i projektet A Wet Nose Leading the Way.Syftet med studien är att minska risken för att ledarhundar drabbas av ärftliga ögonsjukdomar.I samarbete med Synskadades riksförbund ska samtliga aktiva ledarhundar undersökas för en mutation i ABCA4-genen som ger en form av Stargardts sjukdom och allvarlig synnedsättning hos hundar.
  • Maj Johnsons fond tilldelar Gabriella Lindgren, Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), forskningsbidrag med 500 000 kr att användas i projektet Development of a genetic test for midline defect in cats.Projektet ska ta fram ett test för att påvisa en dödlig genetisk kattsjukdom, midline defect, som har ökat markant på raserna Burma, Bengal, Burmilla och Korat de senaste tio åren.