Samarbetar för bättre djurhälsa

Samarbetar för bättre djurhälsa

Foto: Adobe Stock

Vetportalen.se är en digital samlingsguide till djursjukvård i Sverige som gör det enklare för djurägare att hitta rätt sjukvård, friskvård och rehabilitering till sitt djur och har som vision att alla djur ska få rätt vård, i rätt tid, till rätt pris. Nu förstärks tjänsten genom ett samarbete med Sveriges Akademiska Etologer.

Sveriges Akademiska Etologer är en yrkesorganisation för utbildade etologer verksamma i Sverige. En etolog är specialiserad på djurs beteende och orsakerna till det och kan ge professionell hjälp till djurägare som har problem med till exempel aggression, rädsla eller  separationsångest hos sina djur. Nu kan djurägare hitta och kontakta etologer i sin närhet via vetportalen.se.
– Att kunna hitta stöd vid beteendeproblematik eller få rådgivning gällande hur man optimerar ett djurs hälsa från etologer med beprövad kompetens och gedigen utbildning är ett fantastiskt komplement för vår tjänst. Genom vårt samarbete med Sveriges Akademiska Etologer kan en djurägare nu skräddarsy en omfattande vård- eller hälsoplan för sitt djur och öka sin kunskap kring djurhållning på ett hållbart sätt, säger Elin Elander som är marknadsansvarig på Vetportalen.

– Jag är väldigt glad över att Vetportalen lyfter etologernas viktiga roll för djurs hälsa, säger Renate Larssen, ordförande för Sveriges Akademiska Etologer.

Som djurägare kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till om man behöver hjälp med oönskade beteenden. Genom att anlita en etolog som är medlem i Sveriges Akademiska Etologer kan djurägare känna sig trygga med att de får hjälp av en person med dokumenterad utbildning och vars metoder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
– Det ska vara lika självklart att vända sig till en etolog om man behöver hjälp med oönskade beteenden som det är att vända sig till en veterinär om ens djur är sjukt eller skadat, säger Renate Larssen.

Vetportalen.se lanserades i mitten på 2019 och är Sveriges enda samlingsplattform där djurägare enkelt kan hitta veterinärer, etologer, djursjukgymnaster och yrkesverksamma inom djurens friskvård och rehabilitering.