Skriande brist på veterinärer

Skriande brist på veterinärer

Under det kommande året har medlemsföretaget Svensk djurvård räknat ut att minst 365 nya veterinärer behöver rekryteras, 94 av dessa med specialkompetens. Samtidigt behövs 134 legitimerade djursjukskötare och 121 djurvårdare. När personalen inte räcker kan djursjukhusen inte ta emot alla djur som behöver vård.

– Djuren får lida, djurägarna blir förtvivlade. För vissa är det som deras barn som inte får vård. När vi inte kan ta emot de svårast sjuka dör djuren, säger Mia Runnérus, sektionsmedlem i Svensk djursjukvård, till SVT Nyheter.

I Sverige examineras varje år runt 90 veterinärer, men antalet utbildningsplatser skulle behöva fördubblas. Många söker sig utomlands för att studera och utan dem hade situationen varit ännu värre.

Enligt Jordbruksverket är det inga ytterligare utbildningsplatser på gång. Ulrika Bergman, handläggare, säger till SVT Nyheter att Jordbruksverket tyvärr inte kan göra mycket mer än att påpeka för departementet att SLU behöver mer medel.