UDS – ett dottervarumärke till SLU

UDS – ett dottervarumärke till SLU

På SLU Universitetsdjursjukhuset går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Här utbildas morgondagens veterinärer och djursjukskötare och vi ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. UDS nya logotyp stärker samhörigheten med SLU samtidigt som verksamheten i form av Sveriges enda universitetdjursjukhus tydliggörs.

I våras fattade rektor Maria KnutsonWedel beslutet att SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) ska vara ett officiellt dottervarumärke till SLU. Utifrån det har en kommunikationsplattform och en ny logotyp arbetats fram, vilket lanserades internt i slutet av augusti.

Den främsta orsaken till att UDS behöver agera som ett dottervarumärke med en egen logotyp är att djursjukvårdsmarknaden är starkt konkurrensutsatt.

”Djurägare förknippar SLU med mycket annat än djursjukvård. För att skapa det kundunderlag som behövs för forskning och utbildning måste vi särskilja oss och samtidigt förtydliga och stärka kopplingen till SLU.” Säger Li Hedenström, kommunikationsansvarig på UDS.

Alla som arbetar på UDS uppmanas att börja arbeta med de nya mallarna och den nya logotypen. Av ekonomiska skäl kommer övergången till den nya grafiska profilen att ske succesivt och mer kostsamt material som innehåller den gamla logotypen kommer inte att kasseras.

– Äntligen har vi en logotyp och en snygg profil som berättar vilka vi är och vad vi gör. Jag tycker om den nya loggan och gillar att den visar vår samhörighet med SLU, säger Tina Öberg, receptionist på hästkliniken.