Marie Rhodin bland SLU:s medaljörer och pristagare 2020

Marie Rhodin bland SLU:s medaljörer och pristagare 2020

Fotograf: Viktor Wrange

Årets mottagare av SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser har nu utsetts. Förtjänstmedaljen i silver går till veterinären och universitetslektorn Marie Rhodin för hennes framgångsrika forskning. Den stora förtjänstmedaljen går till professor Jan Stenlid. Förtjänstmedaljen i guld går till professor Magnus Appelberg. Rektor Mårten Carlssons pris tilldelas universitetslektor Margareta Emanuelson. Utmärkelserna kommer att delas ut i Uppsala den 11 december.

Marie Rhodin tog veterinärexamen 2003 och har varit verksam vid SLU sedan samma år då hon började som doktorand. Hon disputerade 2008, blev docent 2015 och är sedan 2019 universitetslektor i Hästens biologi vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare ur ett biomekaniskt perspektiv. Forskningen har varit mycket framgångsrik, med stora externa anslag och hög publiceringstakt vilket bidrar med stor nytta inom svensk och internationell veterinärmedicin och hästsport.

Marie Rhodins verksamhet inom forskning och undervisning är av mycket stor betydelse för universitetet. Hon leder en snabbt växande forskargrupp och har flera framgångsrika internationella samarbeten med universitet i bland annat USA, Storbritannien, Norge, Schweiz och Nederländerna.

I motiveringen till SLU:s förtjänstmedalj i silver heter det bland annat att Marie Rhodin belönas för ”en framgångsrik forskning inriktad på klinisk ortopedi samt samspelet mellan häst och ryttare”.

 

Övriga pristagare:
SLU:s stora förtjänstmedalj tilldelas professor Jan Stenlid
Jan Stenlid är professor i skogsträdens patologi vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi sedan 1995. Hans forskning täcker allt från grundläggande mekanismer till praktisk skogsskötsel. Han studerar infektionsbiologin hos patogena svampar som angriper träd och resistensbiologin hos träden, främst barrträd. Resultaten från hans forskning har publicerats i drygt 300 vetenskapliga artiklar och han är en av SLUs mest citerade forskare.

SLU:s förtjänstmedalj i guld tilldelas professor Magnus Appelberg
Magnus Appelberg disputerade i limnologi vid Uppsala universitet 1986 om effekter av försurning på flodkräftor. Därefter fortsatte karriären på Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium i Drottningholm, som senior forskare och biträdande laboratoriechef på Sötvattenslaboratoriet, adjungerad professor vid SLU (Institutionen för vatten och miljö), chef för Fiskeriverkets kustlaboratorium i Öregrund och adjungerad professor vid Stockholms universitet med mera. I motiveringen till medaljen heter det bland annat att Magnus Appelberg ”belönas för att framgångsrikt ha utvecklat svensk fiskeriforskning”.

Rektor Mårten Carlssons pris tilldelas universitetslektor Margareta Emanuelson
Universitetslektor Margareta Emanuelson har en agronomexamen från SLU och redan i sin forskarutbildning var kopplingen mellan akademi och näringsliv betydelsefull för henne. Efter många år vid Svensk Husdjursskötsel, numera Svensk Mjölk/Växa Sverige, som ansvarig för foderfrågor, återvände hon till SLU för att bli prefekt för Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Där har hon konkret och aktivt verkat för en ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv. Efter prefektperioden arbetade hon som vicedekan vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, med ansvar för samverkansfrågor. Idag är hon prodekan för fakulteten och är bland annat engagerad i fakultetens samverkanslektorer och i utformningen av programmet för industridoktorander. Hon för även en aktiv dialog med företag och organisationer för universitetets räkning.

 

Fotograf: Viktor Wrange
Källa: SLU