Svenskt lantbruk stadigt under covid-19

Svenskt lantbruk stadigt under covid-19

Foto: Adobe Stock

Sveriges bönder och lantbruk har stått pall under covid-19-pandemin. Det skriver LRF i ett pressmeddelande och hänvisar till det nya branschindex för det gröna näringslivet som de i dagarna presenterar för första gången.

– Slutsatsen är att de gröna näringarna har fortsatt att producera i princip som vanligt, säger Anna-Karin Hatt, vd för LRF, i pressmeddelandet och fortsätter:

– Lantbrukare är vana vid att hantera kriser som torka, smittspridning och sjukdomar. Det har de haft stor nytta av för att snabbt lösa nya problem som haltande logistikkedjor och brist på säsongsarbetskraft.

I och med de gröna näringarnas allt viktigare betydelse märker LRF:s vd att pandemin har gjort att intresset bland politiker tydligt har ökat.

– En förklaring är den väckta debatten om Sveriges låga självförsörjningsgrad på runt 50 procent på livsmedel och vår stora beroende av import. Pandemin har satt ljuset på hur känsligt hela livsmedelssystemet är, säger Anna-Karin Hatt.

Det gröna näringslivsindexet redovisas dels som ett totalindex som är baserat på företagare inom animalier, trädgårdsodling, växtodling, tjänster & förädling (entreprenad/dryckestillverkare och häst) samt skog. Totalt är det 950 respondenter inom de fem, olika näringsgren.

Frågorna innefattar prisbild, lönsamhet, produktion, efterfrågan och expansionsplaner. Svaren ger jämförelsetal som visar konjunkturutvecklingen. Det första indexet visar att det har gått bäst för trädgårdsnäringen och köttuppfödarna i Sverige under pandemiperioden. Efterfrågan på svenska varor fortsätter att öka.

– Jag hoppas att restauranger ska börja köpa in inhemskt livsmedel i högre utsträckning. Även inom den offentliga sektorn finns det en stor potential, eftersom skolor och äldrevård är stora inköpare. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av svenskt kött och grönsaker om efterfrågan fortsätter att öka, säger Anna Karin Hatt.

Läs hela rapporten för det gröna näringslivet här.