Ny strategi för gott djurskydd

Ny strategi för gott djurskydd

Foto: JackF/Adobe Stock

Den 17 november 2020 anordnar Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets vetenskapliga råd för djurskydd en digital djurskyddskonferens. På konferensen kommer Jordbruksverket att presentera sin nya djurskyddstrategi och göra nedslag i ämnen som är viktiga för denna strategi.

– Vi ser att vi behöver arbeta mer strategiskt och behovsstyrt med djurskyddsfrågor och har därför tagit fram en djurskyddstrategi där vi fokuserar på att alla ska följa reglerna och utveckling av djurhållning och lagstiftning. Strategin visar på det vi ser behöver göras de närmaste fem åren och på konferensen kommer vi berätta mer om detta, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

På förmiddagen kommer det bland annat handla om djurskyddskontroll, internationellt djurskyddsarbete och djurskydd relaterat till jakt. På eftermiddagen delas konferensen i två sessioner med fokus på forskning och utveckling på djurskyddsområdet. Lantbruksdjursforskning är temat för session 1, medan session 2 handlar om forskning och utveckling som handlar om att förfina, minska och ersätta djurförsök.

Konferensen sänds live på Jordbruksverkets webbplats, en länk kommer att finnas på Jordbruksverkets hemsida den 17 november. Frågor kommer kunna ställas digitalt och önskas intervjuer, kontakta oss. Anmälan är gratis och görs här:

Programmet för konferensen