Nya risker för hundar och katter vid klimatförändringar 

Nya risker för hundar och katter vid klimatförändringar 

Foto: Nechaevkon/Adobe Stock

Ledande forskare i Europa bekräftar att ett varmare och mer ostabilt klimat kan påverka husdjurs hälsa. Nya fästingarter kan etablera sig i Norden och de sjukdomar som parasiter överför till både djur och människor blir allt mer vanligt förekommande.

 

MSD Animal Health har tagit fram initiativet Protect Our Future Too som syftar till att öka medvetenheten kring hur ett förändrat klimat, varmare höstar och vintrar samt en generell temperaturökning under hela året, kan påverka våra husdjur. Forskning från 21 europeiska experter som är knutna till projektet, inom områdena djurhälsa, parasiter, sjukdomar och beteende, bekräftar att ett varmare och mer ostabilt klimat kan ha stor påverkan på hundar och katters hälsa.

– Den stora faran idag är den brokiga hundfästingen, en fästing som kommer söderifrån. Den bär på Babesia canis, som kan ge en mycket allvarlig infektion hos hundar. Med ett varmare klimat, längre årstider och varmare somrar är vi oroliga för att dessa fästingar kommer etablera sig i de södra delarna av Norden, säger René Bødker, senior forskare vid Köpenhamns universitet.

Babesia är fästingburna parasiter som orsakar infektionssjukdomen Babesios. De babesiaparasiter som har upptäckts hos människan är babesia microti, babesia divergens och babesia duncani. Hos hundar är arten babesia gibsoni vanligast. Vissa arter kan spridas från djur till människor via fästingbett. Hos människor kan parasiten ge upphov till malarialiknande symtom – feber, frossa, muskelvärk, ibland gulsot, beroende på sönderfall av röda blodkroppar, blodbrist och organsvikt. Vissa människor uppvisar inga symtom och andra kan få influensaliknande symtom.

Även hundar kan få sjukdomen babesios. Ofta leder infektionen bara till milda symtom – feber, häftigare andning och en mörkare nyans på urinen, men ibland utvecklas en akut livshotande sjukdom hos nyinfekterade hundar. Babesios hos hund skall anmälas till Jordbruksverket redan vid misstanke. Symtomen ses normalt inom en till tre veckor efter att hunden blivit infekterad.

För att ta reda på hur mycket dagens djurägare känner till om hur ett förändrat klimat kan påverka hälsan hos deras hundar och katter har en enkätundersökning genomförts. Resultaten från undersökningen, baserad på 4777 svenska svar visar bland annat att nästan hälften av de svenska djurägarna, 49 procent, inte har tänkt på hur ett varmare klimat kan påverka deras djurs hälsa.
– Eftersom loppor och fästingar är känsliga för även små förändringar i temperatur och luftfuktighet, så kommer förändrade årstider och väder ha stor effekt på förekomsten och aktiviteten hos dessa parasiter, förklarar Richard Wall, professor i zoologi vid University of Bristol.

Läs mer om initiativet här.

 

Om initiativet Protect Our Future Too
Protect Our Future Too startades för att öka medvetenheten kring hur ett förändrat klimat med stigande temperaturer kan påverka både våra husdjur och förhållandet mellan djuren och deras ägare. För MSD Animal Health är även hälsan hos våra djur och deras framtid viktig att måna om. Initiativet som lanseras i mer än 30 länder i Europa, Nordafrika och Mellanöstern samt i Ryssland, kommer utbilda och informera både djurägare och veterinärer kring hur de skyddar hundar och katter på bästa sätt.