Flyttfåglar kan smitta tamfåglar

Flyttfåglar kan smitta tamfåglar

Foto: Babaroga / Adobe Stock

Under hösten är det många vilda fåglar som förflyttar sig över Europa och det innebär en ökad risk för spridning av fågelinfluensa. Under vinterhalvåret, oktober till april är förutsättningarna för smittspridning goda och SVA vill därför uppmana alla som håller fjäderfän att höja biosäkerheten. Det är extra viktigt att skydda tamfåglar från kontakter med vilda fåglar under denna tid.

– För att undvika spridning av fågelinfluensa och även newcastlesjuka från vilda fåglar till fjäderfäbesättningar, hobbyhöns och andra tamfåglar är det nu mycket viktigt med goda hygienrutiner, säger Enisa Miljanic på smittbekämpningsenheten vid Jordbruksverket.

I dagsläget gäller skyddsnivå 1 som innebär förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa i hela Sverige. Skyddsnivå 1 innebär att fåglarna får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Läs hela artikeln här.