Smittbekämpning av salmonella i Skåne

Smittbekämpning av salmonella i Skåne

Foto: KSCHiLI / Adobe Stock

Arbetet fortsätter med att smittbekämpa och smittspåra den ovanlig typ av salmonella, Salmonella Choleraesuis, som konstaterades i en grisbesättning i Skåne den 15 september. Av de 21 gårdar som tagit emot djur de senaste sex månaderna från grisbesättningen har enbart ett djur påvisats smittad. SVA bidrar i arbetet med analyser, samt kring hur smittan bäst ska bekämpas och hur en fortsatt övervakning ska bedrivas.

Läs mer här.