Ingvar Ekesbo prisas för sina ”banbrytande insatser”

Ingvar Ekesbo prisas för sina ”banbrytande insatser”

Ingvar Ekesbo prisas för sina ”banbrytande insatser”

Ingvar Ekesbo, professor emeritus, från Skara får ett nytt pris för sitt arbete för lantbruksdjurens skydd och välfärd.

Ingvar Ekesbo tilldelas Marie-Claire Cronstedts pris som i år delas ut för första gången. Enligt Marie-Claire Cronstedts stiftelse får Ingvar Ekesbo priset som utgörs av en penningssumma om 100 000 kronor, en förtjänstmedalj och ett diplom för ”hans banbrytande insatser inom forskning, undervisning och lagstiftning, såväl nationellt som internationellt, rörande lantbruksdjurens skydd och välfärd.”

Överlämnandet görs av kung Carl XVI Gustaf i samband med WWF:s årliga höstmöte på Ulriksdals slott den 23 oktober 2020.

MARIE-CLAIRE CRONSTEDTS PRIS
Tanken är att Marie-Claire Cronstedts Pris ska komma att delas ut för särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur. De särskilda insatserna kan avse framsynt vetenskaplig forskning eller berömvärda gärningar inom undervisning och utbildning eller annat arbete rörande nämnda områden.