Afrikansk svinpest fortsätter sprida sig

Afrikansk svinpest fortsätter sprida sig

Foto: Andrea Izzotti / Adobe Stock

För snart sju år sedan kom afrikansk svinpest, ASF, för första gången in i EU. I tyska Brandenburg upptäcktes det första vildsvinet med ASF den 10 september. Sju veckor senare har ytterligare 94 vildsvin drabbats skriver Jordbruksaktuellt.

Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog SVA, menar att det är en problematisk situation, men att fallen i Tyskland inte påverkar risken för att smittan ska sprida sig vidare till Sverige utan den ligger kvar på samma nivå.

Det finns dock positiva exempel på att ASF går att bekämpa. Tjeckien är friförklarat sedan ett år tillbaka och Belgien anser sig också vara fria från smitta. Men de har inte haft någon gräns mot ett smittat land.

I Sverige är dock vildsvinsstammen fortsatt stor och enligt Karl Ståhl är det just övervakningen av vildsvin som är helt centralt för att hålla koll på smittläget. Via rapporteravilt.sva.se kan alla som hittar döda vildsvin rapportera till SVA för provtagning.

SVA har fått i uppdrag att titta på om det finns områden i Sverige med en högre risk för att smittan ska komma in och sprida sig, och vilka förebyggande åtgärder man i så fall kan vidta där. Till exempel ökad jakt. SVA ska rapportera sina slutsatser i slutet av året. Exakt vilka områden det rör sig om kan Karl Ståhl ännu inte avslöja.

Läs hela artikeln här.