Albin Gräns får Djurskyddspriset 2020

Albin Gräns får Djurskyddspriset 2020

Foto: Sandra Rönnsved/Djurskyddet Sverige

Djurskyddspriset 2020 tilldelas Albin Gräns, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, för sitt arbete med fiskars välfärd. Priset delades ut av Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt via Skype under Djurskyddet Sveriges djurskyddskonferens.

– Vilken ära! Det var inte vad jag hade väntat mig. Superroligt att fiskarna blir framlyfta, sa en överraskad och glad Albin när han tog emot priset.

Motiveringen till priset är följande:
”Fiskar är världens vanligaste lantbruksdjur, försöksdjur och villebråd. Trots detta och trots att vi idag vet att fiskar kan känna, så brister kunskapen och lagstiftningen kring fiskar och deras behov. Albin Gräns har valt att ägna sin forskning till fiskarnas välfärd. Med spetskunskap, träffsäkerhet och empati ifrågasätter Albin gamla sanningar kring hur vi behandlar fiskar och påverkar därmed politiker och myndigheter såväl som allmänheten. För sitt arbete kring fiskars välfärd tilldelas Albin Gräns Djurskyddet Sveriges djurskyddspris 2020.”

Läs hela artikeln här.