SLU får 48 miljoner till forskning

SLU får 48 miljoner till forskning

Foto: Vely / Abobe Stock

SLU har fått 48 miljoner kronor från forskningsrådet Formas till en ny centrumbildning. Centrumbildningen ska identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem, något som är avgörande för livsmedelsproduktionen både i dag och i framtiden.

– Det ska bli väldig spännande att ta ett helhetsgrepp på djurens roll, säger Sigrid Agenäs, professor vid SLU och huvudförfattare av ansökan. Matproduktionen måste öka i Sverige, men samtidigt bli mer hållbar, och djurens roll är viktig.

I en första fas kommer forskarna vid centrumbildningen att utveckla matproduktionen från betande djur, främst idisslare. Andra djurslag kommer att undersökas i en senare fas.

  • Anslaget är på 12 miljoner per år i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.
  • Centrumbildningen, i ansökan kallad SustAinimal, leds av SLU (50 procent) tillsammans med RISE (25 procent). SVA ansvarar för 10 procent av budgeten.
  • Ingående partner: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen.

Läs hela artikeln här.