Sverige koordinerar nytt europeiskt referenscenter

Sverige koordinerar nytt europeiskt referenscenter

Foto: Parilov / Adobe Stock

EU-kommissionen initierar ett nytt europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på idisslare och hästdjur. SLU har fått förtroendet att driva och leda detta konsortium av forskningsinstitutioner. Syftet är bland annat att förbättra tillämpningen av EU:s djurskyddslagstiftning och stödja medlemsstaterna i deras officiella kontroller inom djurskyddsområdet.

Vid SLU är det Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) som koordinerar konsortiets arbete. Utöver Sverige ingår även Italien, Frankrike, Österrike, Irland och Grekland i konsortiet. Tillsammans besitter konsortiet stor erfarenhet av forskning inom djurskydd och djurvälfärd inom de olika djurslagen och ämnesområden som centret ska driva. Referenscentret kommer att bidra starkt till ökad kunskap om djurvälfärd och djurskydd samt sprida god praxis inom djurskyddsområdet.

 

Läs hela artikeln här.