Fågelinfluensa på fjäderfäanläggning i Skåne

Fågelinfluensa på fjäderfäanläggning i Skåne

Foto: cratervalley / Adobe Stock

Fågelinfluensa har konstaterats på en stor kläckäggsanläggning i Skåne. Det visar provresultat från SVA. De smittade fåglarna kommer att avlivas och de aktuella byggnaderna saneras. Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna det spärrade området utan Jordbruksverkets tillstånd.

Utbrottet har skett på en stor anläggning som levererar kläckägg. På anläggningen är smittan konstaterad i två av totalt tolv hus. Jordbruksverket har beslutat att samtliga 18 000 djur i de aktuella byggnaderna ska avlivas och byggnaderna ska saneras.

– Myndigheter, fjäderfänäringen och det drabbade företaget arbetar med full kraft för att få kontroll över utbrottet, och minska risken för spridning av smittan inom anläggningen, och till andra besättningar. Utbrottet är naturligtvis bekymmersamt eftersom det rör en stor anläggning, och det finns många andra fjäderfäbesättningar i närområdet, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Smittan har i det här fallet med största sannolikhet spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Andfåglar som till exempel gäss kan utsöndra stora mängder virus och rådande väderförhållanden gynnar virusöverlevnaden i miljön.

– Risken för smitta direkt eller indirekt från vilda fåglar kommer att vara fortsatt hög under de närmaste månaderna så vi vill uppmana alla som håller fjäderfä att konstant upprätthålla goda smittskyddsrutiner, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Läs hela artikeln här.