Tillfällig neddragning av hästklinikens verksamhet

Tillfällig neddragning av hästklinikens verksamhet

Foto: Adobe Dziurek / Adobe Stock

Hästklinikens verksamhet på SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) kommer att vara begränsad till och med den 14 februari på grund av ökat antal sjukskrivningar i kombination med ett planerat byte av journalsystem.

Beslutet att dra ned på verksamheten är fattat med hänsyn till djursjukhusets medarbetare som fortfarande är friska ska orka arbeta vidare. I sitt nyhetsbrev skriver SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) att man inte kan riskera en försämrad arbetsmiljö med fler sjukskrivna och som följd en svårare situation att hantera.

Hästkliniken kommer till och med den 14 februari att fokusera på att bedriva akutdjursjukvård dygnet runt. Samtliga akutfall kommer att ha remisskrav, det gäller även på dagtid.

Inbokade besök till hästkliniken kommer inte att bokas av, men de kommer inte att boka in nya besök. Det betyder också att hästkliniken inte kommer att boka in några elektiva operationer under den här perioden.

SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) kommer att informera om situationen förändras på något sätt.

Vid frågor, kontakta hastkliniken@uds.slu.se.