Två nya fall av trikiner hos vildsvin

Två nya fall av trikiner hos vildsvin

Foto: taviphoto / Adobe Stock

På mindre än en vecka har SVA hittat två fall av trikiner hos vildsvin. Det första provet kom från en sugga på 80 kg skjuten i Katrineholms kommun och provet innehöll 17 larver per gram kött. Det andra vildsvinet var också en sugga. Den sköts i Bjuvs kommun i Skåne och vägde 70 kg och i köttet fanns 10 larver per gram.

– Under 2020 har nio fall av infekterade vildsvin påträffats i sex olika län. Det visar på en låg förekomst av trikiner i stora delar av landet, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlabb.

Man är skyldig att låta undersöka vildsvinskött för trikiner innan det säljs eller ges bort. Om trikiner påvisas i provet i är det viktigt att kroppen destrueras så att inte andra djur kan äta av kadavret och infekteras.

– Eftersom köttet kan innehålla många trikinlarver per gram kött är det viktigt att testa innan man äter det. Alternativt måste köttet hettas upp till minst 68 grader och det brukar inte vara ett alternativ för de som vill ha saftigt kött på sin tallrik, berättar Eva.

Läs hela artikeln här.