Forskningsmetoder utan djurförsök strategiskt viktigt

Forskningsmetoder utan djurförsök strategiskt viktigt

Foto: Adobe Siarhei

Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men en ny rapport från Karolinska Institutet, visar att utvecklingen av nya metoder utan djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.

I regeringens forskningspolitiska proposition framgår att …”Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder”. För att det ska bli verklighet, krävs ökad kommunikation och samverkan mellan forskare, myndigheter och företag. Samtidigt finns flera hinder för utvecklingen.

Rapporten har tagits fram av docent Mattias Öberg vid Karolinska Institutet och omvärldsstrategen Monica Björklund. Den bygger på djupintervjuer med forskare från Karolinska Institutet, riksdagsledamöter, myndigheter, branschorganisationer från läkemedels- och kemikalieindustrin, intresseorganisationer samt representanter för de globalt verksamma företagen AstraZeneca och L’Oréal.

Forskningsmetoderna inom läkemedelsutveckling och riskbedömning av kemikalier utvecklas i snabb takt. Utvecklingen av nya metoder – som avancerade cellmodeller och datorberäkningar – möter ett behov av mer humanrelevant forskning. Det bidrar också till att nå målsättningarna att ersätta djurförsök, som finns i EU-lagstiftningarna om säkra kemikalier (REACH) och Försöksdjursdirektivet.

Projektet finansierades av Karolinska Institutet, inom en särskild satsning på projekt kring impact och samverkan.

Publikation
Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök – Upplevelser, utmaningar och uppmaningar. Mattias Öberg & Monica Björklund. Karolinska Institutet, februari 2021.

Länk: http://www.imm.ki.se/rapporter/nya%20metoder%20utan%20djurforsok.pdf