Karl Ståhl blir ny statsepizootolog

  • I Notis
  • 23 februari, 2021
  • 539 Visningar
Karl Ståhl blir ny statsepizootolog

Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Karl Ståhl är sedan den 22 februari Sveriges nya statsepizootolog. Det är en av de viktigaste rollerna på SVA. Tyngdpunkten ligger på att leda myndighetens arbete med frågor som rör allvarliga, smittsamma sjukdomar hos djur. Statsepizootologen är också krisledare vid allvarliga smitthändelser.

Karl Ståhl är chef för avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll vid SVA. Han är disputerad veterinär med såväl grund- som forskarutbildning från SLU. Avhandlingen handlade om virussjukdomar hos nötkreatur och fältarbetet genomfördes i Peru. Han var biträdande statsepizootolog 2012 – 2019 och har varit tillförordnad statsepizootolog sedan augusti 2019, då han efterträdde nuvarande generaldirektör Ann Lindberg. Sedan 2010 har hans forskning främst fokuserat på den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, som drabbar grisar och vildsvin och som idag utgör ett globalt hot mot grisnäringen.

Karl Ståhl har bott och verkat utomlands under flera perioder, senast i Bryssel 2016 – 2018, och har deltagit i och bedrivit internationella forskningsprojekt med fokus på smittsamma sjukdomar i snart 20 år, i Sydamerika, Sydostasien och Afrika. Sedan 2018 sitter han med i expertpanelen hos den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), med fokus på djurhälsa.

– Många av de sjukdomar som ligger inom statsepizootologens ansvar är exotiska för Sverige och för EU och ofta av gränsöverskridande natur. Arbetet med sådana sjukdomar kräver därför en internationell utblick, inte minst för att ha koll på smittläget i omvärlden för att förstå vilken risk detta utgör för Sverige och svenska djur, säger Karl Ståhl.

Läs hela artikeln här https://via.tt.se/pressmeddelande/karl-stahl-ny-statsepizootolog?publisherId=2202017&releaseId=3293416