Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

  • I Notis
  • 23 februari, 2021
  • 43 Visningar
Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Foto: Adobe Mike Fusaro

Den 15 februari bekräftades att ytterligare en kalkonbesättning drabbats av fågelinfluensa, denna gång i sydöstra Skåne. Det är det sjunde fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong, tredje fallet på kalkon.

Fågelinfluensa har konstaterats i ett av anläggningens 13 stall. I stallet finns ca 3 500 slaktkalkoner. Hela anläggningen är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

De smittade fåglarna har avlivats och anläggningen kommer att saneras. De fågelinfluensavirus som cirkulerar nu är mycket smittsamma mellan fåglar, men har inte visat några tecken på att smitta människa utan betraktas som en ren fågelsjukdom.

− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. Vädret är väldigt gynnsamt för viruset just nu och så länge vi har vinterväder finns det tyvärr risk för fler utbrott. Normalt ser vi en minskning av cirkulerande virus bland vilda fåglar när vi får högre temperaturer och mer solsken, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär Jordbruksverket.

Läs mer här Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget