Mer tid att registrera var djuren hålls

Mer tid att registrera var djuren hålls

Foto: Adobe Eric Isseelée

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Sista dagen för att registrera anläggningen har nu flyttats fram till den 1 oktober. Kraven på registrering gäller även den som transporterar vissa djur mellan länder.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal health law, AHL) träder i kraft den 21 april. Eftersom EU-kommissionen har kommit med besked om övergångsregler för vissa delar av AHL, har Jordbruksverket kunnat flytta fram sista dagen för att registrera anläggningar till den 1 oktober.

E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial är öppen och det går bra att registrera sin anläggning under hela övergångsperioden.

− Vi ser positivt på det framflyttade sista datumet eftersom det är många grupper som ska nås av informationen om de nya registreringskraven. Förhoppningsvis kan den förlängda tiden också leda till kortare kötider i vår kundtjänst, som under våren är högt belastad även med andra frågor, säger Sofia Wessman, projektledare på Jordbruksverket.

Läs hela pressmeddelandet här https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/100-000-tals-djurhaallare-faar-mer-tid-paa-sig-att-registrera-var-djuren-haalls-3085538