Rekommenderat smittskydd efter resor med häst

  • I Notis
  • 29 mars, 2021
  • 68 Visningar
Rekommenderat smittskydd efter resor med häst

Foto: Adobe castenoid

På grund av flera utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) bland hästar under februari-mars 2021 i utlandet, bedömer SVA att det för närvarande kan finnas en ökad risk för spridning av viruset i samband med utlandsresor med häst. SVA uppmanar därför till ökat fokus på smittskydd.

SVA har fram till mitten av mars 2021 påvisat viruset EHV-1 hos tretton av Sveriges cirka 77 000 stall i Sverige. Det rör sig om fyra fall av kastning (missfall) och sju fall av luftvägssjukdom som inte har någon koppling till utlandsresor. I två fall är det friska hästar som testat positivt i hemmakarantän efter utlandsresor. Inga hästar har rapporterats med neurologiska symptom. Hästarna ska hållas isolerade enligt veterinärs rekommendation. Det finns inga tecken på smittspridning till andra gårdar.

SVA bedömer att hästverksamhet i Sverige fortfarande kan hållas igång, med goda smittskyddsrutiner och tillämpande av grundbulten för säkert smittskydd inom hästsektorn, en ”hästägarförsäkran” som även kan tillämpas anläggningar emellan. Det innebär att hästhållare ska ta ansvar för att hästar som varit sjuka eller som har vistats på samma anläggning som hästar som visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna, inte åker till anläggningar med andra hästar. Ridsportförbundet har som en extra försiktighetsåtgärd infört ett tillfälligt tävlingsstopp och det har även FEI gjort när det gäller internationella ryttartävlingar. Svensk travsport har inte stängt några tävlingar.

Läs hela artikeln här https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/rekommenderat-smittskydd-efter-resor-med-hast/