Äggproducenter kräver mer lokal äggproduktion för att minska effekterna av fågelinfluensan

  • I Notis
  • 31 mars, 2021
  • 100 Visningar
Äggproducenter kräver mer lokal äggproduktion för att minska effekterna av fågelinfluensan

För att säkerställa tillgången till svenska salmonellafria ägg måste den svenska äggproduktionen blir mer lokal och spridas över hela landet. Detta för att minska risken för att ett utbrott av fågelinfluensa slår ut stora delar av den svenska äggproduktionen. Det menar tre lokala äggproducenter i Västergötland i en debattartikel i Svenska Dagbladet och föreslår att det ska finnas begränsningar i hur många höns för äggproduktion som ska få finnas inom ett geografiskt område.

De tre skribenterna Lars Haraldsson, Michael Liedberg och Erik Martinsson, för fram åsikten med bakgrund av att Sveriges i särklass största äggproducent, som bedriver sin verksamhet utanför Mönsterås i Småland, fick avliva alla sina två miljoner höns på grund av fågelinfluensa i mitten av januari. Fram tills nu har staten betalat ut över 100 miljoner kronor till denna äggproducent för att täcka kostnader för att avliva alla hönsen och sanera stallarna.

Denna äggproducent stod tidigare för vart fjärde svenskt ägg från frigående höns. En produktion som nu kan komma att ersättas med importerade ägg.

I debattartikeln för de tre äggproducenterna fram farhågor om att det kommer att bli ont om ägg till påsk och under de kommande åren eftersom det kommer att ta flera år innan produktionen hos äggproducenten utanför Mönsterås är tillbaka på samma nivå som tidigare.

“Det gör dagens svenska äggproduktion både sårbar och dyrbar för skattebetalarna”, skriver Lars Haraldsson, Michael Liedberg och Erik Martinsson. De föreslår en äggproducent inte får vara “större än ett modernt svenskt familjejordbruk”. Detta för att “inte lägga alla svenska ägg i samma korg”.

De tre äggproducenterna ser med oro på hur livsmedelsindustrier och bagerier nu i brist på svenska ägg använder importerade ägg som inte har samma garantier för att vara fria från salmonella. “Om inte livsmedelskedjor som Coop, Ica och Axfood ställer hårda krav på sina leverantörer är nästa steg att butikshyllorna fylls med importerade ägg”, skriver Lars Haraldsson, Michael Liedberg och Erik Martinsson i debattartikeln.

Läs debattartikeln här (https://www.svd.se/jattelika-honsfarmer-baddar-for-aggbrist)