Strömsholm stänger akuten på grund av veterinärbrist

  • I Notis
  • 31 mars, 2021
  • 1141 Visningar
Strömsholm stänger akuten på grund av veterinärbrist

Coronapandemin har inneburit hög personalfrånvaro för Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm och det stora antalet schemabyten har varit tärande på medarbetarna. Utöver detta har medarbetare valt att söka sig vidare av olika skäl, skriver Evidensia i ett pressmeddelande. Situationen i kombination med branschens utbredda veterinärbrist har dessutom inneburit att Strömsholms nyrekrytering inte har levt upp till förväntningarna.

Då den underdimensionerade personalstyrkan har blivit mer och mer kännbar har verksamheten behövt ses över för att säkerställa att arbetsbelastningen tillfälligt anpassas efter bemanningssituationen. Det innebär att nattintaget stängs mellan den 1 maj och den 29 augusti från klockan 20.00 och fram till 07.30 alla dagar i veckan. Under veckorna 27-33 stänger Akuten på helgerna.

Mia Runnérus, djursjukhuschef, är medveten om att de besvikna reaktionerna bland djurägarna kan bli omfattande.

– Aldrig trodde jag att dagen skulle komma då vi tvingas säga nej till djuren, men det här är nu vår verklighet. Det senaste året har Strömsholm sett en minskning på cirka 25 procent i sin veterinärgrupp och det går inte längre att kräva ytterligare av medarbetare som redan är på bristningsgränsen.

Evidensia uppger att de i högsta möjliga mån vill upprätthålla djurskyddet. Att driva verksamheten med för lite personal innebär att patientsäkerheten äventyras.

– Åtgärderna under våren och sommaren och ett fortsatt kontinuerligt rekryteringsarbete ska förhoppningsvis ta oss tillbaka där vi var innan. Det hoppet håller vi fast vid, säger Mia Runnérus.

Evidensia Sveriges vd Johan Wiklund kommenterar:

– Jag har full respekt för vad ledningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm har beslutat. Det är väldigt tråkigt men jag står bakom dem till 100 procent. Mia Runnérus gör vad hon i första hand behöver göra som ansvarstagande chef: värna om sina medarbetares mående.