Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Nya möjligheter att hjälpa hästar med klåda

Foto: adobe vchalup

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med schweiziska kollegor undersökt om vaccinering mot den kroppsegna signalsubstansen IL-31 kan hjälpa hästar med kronisk klåda.

Klåda hos häst påverkar hästens livskvalitet och användbarhet och kan göra att hästen kliar sig sårig. Utbudet av effektiva läkemedel som lindrar besvären är begränsat och det behövs nya alternativ.

Fyra hästar i Schweiz med en flerårig historia av året-runt-klåda vaccinerades tre gånger (vecka 0, 4 och 15) med försöksvaccinet som bestod av häst-IL-31 kopplat till så kallade viruslika partiklar. Viruslika partiklar är ofarliga och används i flera olika typer av vaccin för att stimulera kroppens produktion av antikroppar mot det ämne som man vill minska eller oskadliggöra. Hästarnas symtom följdes genom studien och mängden IL-31 mättes i biopsier från förändrad hud.

Studien visar att mängden IL-31 var förhöjd i förändrad hud. Efter vaccinering utvecklade samtliga hästarna antikroppar mot IL-31, samtidigt som hudskador och behov av annan medicin minskade.  Hästarnas kliande minskade kraftigt och hade vid studiens slut minskat med i medeltal 76 procent. Sammantaget visar studien att vaccin mot IL-31 ger möjlighet till god och säker hjälp till kliande hästar, oberoende av orsak till allergin.

Länk till publikationen https://doi.org/10.1111/eve.13408