Dolda smittbärare står ofta bakom kvarkautbrott

Dolda smittbärare står ofta bakom kvarkautbrott

En ny brittisk forskningsstudie ger nu forskarna ny vägledning om hur kvarka sprids och kan undvikas.
– Vi vet nu att kvarkabakterien kan överleva i flera år. Den kan färdas med tillfrisknade, dolda smittbärande hästar utan symtom, mellan länder och kontinenter, vilket gör det aktuellt med restriktioner i stallen, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc i Sverige och en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Tävlingshästar i karriären liksom importerade hästar identifieras som smittspridare av kvarka enligt den hittills mest omfattande vetenskapliga studien om hur kvarka sprids över världen. Studien är ledd av brittiska forskare som med hjälp av en ny DNA-analysteknik har upptäckt att det faktiskt finns olika varianter av kvarkabakterien Streptococcus equi och hur spridningen sker. Studien är ett samarbete mellan forskare i 18 länder och visar att hästar som tillfrisknat från kvarka fortfarande kan vara smittbärare. Nya fall av kvarka kan förhindras genom att behandla dolda smittbärare innan de sprider bakterierna.

– Enligt studien överlever kvarkabakterien upp till flera år hos smittbärande hästar. Det faktum att hästar, som tidigare har varit smittade och inte längre visar symtom, faktiskt kan vara smittspridare gör spridningen mycket lömsk. Därför tror jag att nya rekommendationer kommer att bli följden av denna studie, säger Andrew Waller, forskningschef på Intervacc.

Som smittskyddsspecialist anser Andrew Waller att förebyggande åtgärder kan bli aktuella – såsom tester före och efter resor samt vid import av hästar. Vaccination kommer också att bli viktigt för att förhindra sjukdomen som ju också orsakar följdsjukdomar. Forskning, menar han, visar att det krävs en hel del förebyggande arbete för att miljön ska vara smittsäker.

– Generellt gäller att nya hästar i stallet till en början ska stå enskilt uppstallade – i ett separat stall – och även utomhus hållas avskilda från de andra hästarna under en karantänstid för att undvika smitta. Optimalt är också att man sköter hästarna i karantänsstallet sist, efter att man skött om de hästar som funnits på gården en längre tid och att man byter kläder och skor mellan stallarna för att undvika att man drar smitta med sig. Rekommendationen att inte låta hästar från olika gårdar dricka vatten ur samma hink kommer också att behöva gälla liksom att inte använda samma utrustning till hästarna, säger han.

Kan studien benämnas som ett forskningsgenombrott?

Ja, helt klart. Studien är den första i sitt slag och bidrar till att förbättra kunskapen om kvarka. Genom studien har vi blivit medvetna om hur kvarkabakterien kan överleva lång tid – och därmed långa distanser. Det finns fall som visar smittspridning mellan hästar från Australien och Dubai samt England och Argentina.

För mer info: Andrew Waller, forskningschef Intervacc, mobil: +44 7551 984193


Hästar som drabbats av sjukdomen kvarka får ofta en allvarlig och smärtsam luftvägs-sjukdom med variga bölder i huvudets lymfknutor. Sjukdomen är mycket smittsam och ger ofta följdsjukdomar. Globalt sett ökar antalet fall av kvarka och i Sverige rapporteras 100-talet utbrott årligen. Ett drabbat stall eller ridskola kan behöva stänga för att saneras.