15 föreläsningar av nya SLU-professorer

15 föreläsningar av nya SLU-professorer

Magdalene Langset, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Den 28–29 april håller femton nya SLU-professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar om bland annat prionsjukdom hos renar. Föreläsningarna är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU. År 2020 ställdes allt in till följd av pandemins utbrott, men i år genomförs delar av den professorsinstallation som väntar varje ny professor som anställs vid SLU.

Den formella installationsceremonin får skjutas på framtiden, men installationsföreläsningarna, där de nya professorerna presenterar något från sina respektive forskningsområden, genomförs i år i ett nytt spännande format.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och moderatorn Malin von Essen. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Fyra av föreläsningarna ges på svenska, övriga på engelska, vilket framgår av programmet.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se.

Sändningen finns den 28 och 29 april på www.slu.se/professorer. Ingen inloggning behövs.

På bilden fastställer Bjørnar Ytrehus, professor i veterinärmedicinsk patologi, dödsorsaken hos en älg.