Jordens dag firades med ett ”Position paper”

Jordens dag firades med ett ”Position paper”

Bild: Adobe Web Buttons

Den 22 april firades Jordens dag och i samband med det lanserade FVE och WWA ett ”Position paper on global klimate change emergency”.

The Federation of Veterinarians of Europe (FVE) och the World Veterinary Association (WVA) firade Jordens dag genom att uppmärksamma hur den globala klimatförändringen både direkt och indirekt påverkar djurens hälsa och välbefinnande.

Veterinärer, i deras roll som förespråkare av djurhälsovård och folkhälsa, har ett ansvar att även skydda ekosystemets hälsa och kräva åtgärder som minskar klimatförändringarna. Veterinärer jorden runt bidrar aktivt på många sätt för att mildra klimatförändringarna och skydda miljön. Det sker bland annat, men inte enbart, genom rådgivning kring hur resurser ska tas tillvara och hur hanteringen av medicinskt avfall bör gå till.

Läs deras ”Position paper” här https://fve.org/cms/wp-content/uploads/WVA-Position-on-the-Global-Climate-Change-Emergency2.pdf