5 miljoner kronor till forskning om antibiotikaresistenta bakterier i vatten

5 miljoner kronor till forskning om antibiotikaresistenta bakterier i vatten

Foto: Adobe esvetleishaya

Hur sprids antibiotikaresistenta bakterier i vattenmiljöer och hur påverkar det förekomsten hos boskap och vilda djur? 

Det är några av frågorna som forskningsprojektet ” PAIRWISE” ska undersöka. Hela projektet har beviljats 15 miljoner kronor och SVA har fått 5 miljoner kronor för att koordinera det. SVA:s del finansieras av Vetenskapsrådet och det är Stefan Börjesson, forskare på SVA, som ska koordinera hela projektet.

– Vi vet att antibiotikaresistenta bakterier förekommer i stor omfattning i miljön, men vi vet väldigt lite om hur spridningen ser ut. Genom den här forskningen kommer vi att förstå mer om miljöns roll i spridningen av resistenta bakterier. Vi ska framför allt rikta in oss på hur den sprids i ytvatten nedanför reningsverk och hur den sen sprider sig vidare. Bland annat vill vi förstå om och hur förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos vilda djur och bland boskap påverkas av kontaminerade vatten de är i kontakt för vilket det idag saknas data på.

Målen för PAIRWISE är att:

  • skaffa kunskap om hur antibiotikaresistenta bakterier, gener som ger antibiotikaresistens och antibiotika, sprids i ytvatten nedanför avloppsvattensreningsverk, samt hur denna spridning och förekomst påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer som temperatur och vattentyp
  • påvisa om ytvatten påverkat av utsläpp från avloppsvattensreningsverk i sin tur påverkar antal och typ av antibiotikaresistenta bakterier hos boskap som har kontakt med detta ytvatten
  • få kännedom om vattenfåglars roll runt spridning och introduktion av antibiotikaresistenta bakterier i och mellan olika vattenmiljöer.

Läs hela artikeln här