Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

Bild: Adobe antonivano

Sol och värme bromsar upp smittspridningen av fågelinfluensa. Nu sänker Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån även för kommersiella fjäderfäanläggningar.

Det innebär att alla fjäderfän och fåglar i fångenskap nu får gå utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang samt sälja ägg.

– Det varmare vädret gör att viruset får svårare att överleva i miljön, vilket medför lägre risk för spridning till tamfåglar. Det har varit en lång och krävande period för landets alla fjäderfähållare så det här är ett efterlängtat besked för många, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Fågelinfluensan har kommit till Sverige med vattenlevande flyttfåglar och majoriteten av dessa har nu lämnat fjäderfätäta områden i Sverige på väg mot sina häckningsområden.

Risken att fjäderfä smittas med fågelinfluensa bedöms nu som låg men inte försumbar och en mindre mängd virus finns sannolikt bland vilda fåglar och i miljön och därför rekommenderar Maria Nöremark, epidemiolog på SVA, att man även fortsatt förhindrar direkt och indirekt kontakt mellan vilda fåglar och fjäderfä. För fjäderfän med tillgång till utevistelse är det särskilt viktigt att ge foder och vatten under tak eller inomhus samt vidta åtgärder för att minska förekomst av vilda fåglar. Ta kontakt med en veterinär vid minsta tecken på sjukdomen.

Säsongen 2020–2021 är det största utbrott Sverige har haft av fågelinfluensa. Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensan, de allra flesta i södra Sverige.

Läs mer här